Avatar 191, Tải Game Avatar 1.9.1 mod miễn phí

avatar 1.9.1 mod nong trai

jad | jar
avatar 191

Tải Avatar 191 đã fix lỗi của Avatar 190, update tính năng avatar 1.9.1:

- Sửa lỗi thông báo Đang ở khu nhà ở khi đang ở khu khác
- Xe bus nông trại
- Ứng dụng sai khi mở rương đồ
- Danh sách bạn bè
- Menu đóng trong mục chọn danh sách thành phố
v...v....
Hãy dùng phiên bản chính thức tại Avatar191.Mobi để đảm bảo tài khoản của bạn không bị khóa

Tải avatar 1.9.1 mod nong trai

Avatar191.jad
Avatar191.jar

Ongame Mini 188 (Hội đánh cờ Avatar)

OngameMini.jar
OngameMini.jadAvatar 191 x2

Online 2 nick Avatar cùng 1 lúc
Avatar191x2.jar
Avatar191x2.jad